CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infrared spectroscopy of physisorbed and chemisorbed O2 on Pt(111)

Kristian Gustafsson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Stig Andersson
Journal of Chemical Physics Vol. 120 (2004), 16, p. 7750.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 1889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Infrared spectroscopy of O<sub>2</sub> and N<sub>2</sub> adsorption on the clean and hydrogen covered Pt(111) surface