CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Low-Complexity Detector for Memoryless Polarization-Multiplexed Fiber-Optical Channels

Christian Häger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Lotfollah Beygi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Communications Letters (1089-7798). Vol. 18 (2014), 2, p. 368-371.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A low-complexity detector is introduced for polarization-multiplexed M-ary phase shift keying modulation in a fiber-optical channel impaired by nonlinear phase noise, generalizing a previous result by Lau and Kahn for single-polarization signals. The proposed detector uses phase compensation based on both received signal amplitudes in conjunction with simple straight-line rather than four-dimensional maximum-likelihood decision boundaries.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 188885

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Kommunikationssystem
Telekommunikationsteori
Datatransmission
Fotonik

Chalmers infrastruktur