CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards automatic resource management in parallel architectures.

Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Parallel Architectures and Compilation Techniques (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-11.
CPL Pubid: 188869