CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Involvering av resenärer i utveckling av kollektivtrafikfordon

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Wallgren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Nationella konferensen i transportforskning , 22-23 oktober, 2013, Göteborg (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Kollektivtrafik, utveckling, bussar, användareDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 188824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Interaktionsteknik

Chalmers infrastruktur