CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Roles of Visualisation Tools in Form Design Process

Maral Babapour Chafi (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
12th NORDCODE Seminar & Workshop, Trondheim, 18-20 September 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 188805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Bildkonst
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur