CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business model innovation and organizational inertia: views on costly signals, capabilities and users

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sara Fallahi (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
73rd Annual meeting of the Academy of Management, Lake Buena Vista, Florida 9-13 August (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-12-10.
CPL Pubid: 188778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur