CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular spectroscopy with a compact 557 GHz heterodyne receiver

Philipp Neumaier ; Heiko Richter ; Heinz-Wilhelm Hübers ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Aik Yean Tang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Peter Sobis ; Tony Pellikka ; Anders Emrich ; Axel Hülsmann ; Axel Tessmann ; Arnulf Leuther ; Tom Johansen ; Tomas Bryllert ; Johanna Hanning ; Lei Yan ; Viktor Krozer ; Ingmar Kallfass
38th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz) (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this work the results of spectroscopic and performance measurements with a compact heterodyne receiver in the frequency range between 520 and 590 GHz are presented.

Nyckelord: eterodyne detection, optical receivers, spectroscopy, Absorption, molecular spectroscopy, receiversDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 188766

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)