CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-grounded Antenna Arrangement

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ali Al-Rawi (Institutionen för signaler och system) ; Magnus Franzén ; Charlie Orlenius ; Ahmed Kishk
(2012)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10.
CPL Pubid: 188755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur