CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication method for high-frequency components

Sjoerd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
(2012)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2013-12-10. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 188753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elektroteknik och elektronik
Telekommunikation
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)