CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Packaging active and passive microwave circuits using a grid of planar conducting elements on a grid of vertically arranged substrates

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ahmed Kishk ; Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system, Antenner)
(2012)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10.
CPL Pubid: 188750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur