CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting rolling resistance as function of road surface and tyre profile

Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proceedings of AIA-DAGA 2013 Conference on Acoustics, EAA Euroregio - EAA Winter School, 18--21 March 2013 in Merano p. 1605--1608. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: tyre/road interaction, simulation, parameter study, rolling resistanceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 188748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Akustik

Chalmers infrastruktur