CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Definition of Antenna Diversity Gain in User-Distributed 3D-Random Line-Of-Sight

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ulf Carlberg ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Journal of Electromagnetic Engineering and Science (JEES) (2234-8409). Vol. 13 (2013), 2, p. 86-92.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10.
CPL Pubid: 188745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur