CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accurate Beam Prediction Through Characteristic Basis Function Patterns for the MeerKAT/SKA Radio Telescope Antenna

Andre Young ; Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; D. I. L. de Villiers ; D. B. Davidson
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 61 (2013), 5, p. 2466 - 2473 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-10. Senast ändrad 2013-12-10.
CPL Pubid: 188742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur