CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Devices Enabled by Fiber-Optical Parametric Amplification

Jonas Hansryd ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
CPT 2004 , 7th International Symposium on Contermporary Photonics Technology (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur