CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operations and logistics issues in modular assembly processes: cases from the automotive sector

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 17 (2006), 2, p. 168-186.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-29.
CPL Pubid: 18867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur