CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanisms and Rationales for the Coordination of a Modular Assembly System: The Case of Volvo Cars

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
International Journal of Operations & Production Management Vol. 26 (2006), 4, p. 350-370.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-29.
CPL Pubid: 18866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur