CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fractional derivative viscoelasticity at small and finite strains

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - iv, 5 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-09.
CPL Pubid: 188651