CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fractional derivative viscoelasticity at small and finite strains

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - iv, 5 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-09.
CPL Pubid: 188651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology 2001:1