CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Longitudinally stiffened steel plate girder webs under patch loading : buckling behaviour and finite element simulation

Carlos Graciano (Institutionen för konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-09.
CPL Pubid: 188637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication / Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 01:1