CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational techniques in acoustics and fluid-structure interaction

Joakim Hermansson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - vi, 73 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-09.
CPL Pubid: 188631