CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erosion-corrosion of Fe- and Ni-based alloys exposed at 550C

Rikard Norling (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - ix, 38 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-09.
CPL Pubid: 188626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404 947