CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Durability of FRP reinforcement in concrete : literature review and experiments

Valter Dejke (Institutionen för byggnadsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-09.
CPL Pubid: 188621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmaterial (1992-2004)

Ämnesområden

Byggproduktion
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial 01:1