CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Media calibration system for deep space missions: preliminary design and technical aspects

A. Graziani ; S. Crewell ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Per O. J. Jarlemark ; U. Löhnert ; A. Martellucci ; M. Mercolino ; T. Rose ; J. Schween ; P. Tortora
TTC 2013 6th ESA International Workshop on Tracking, Telemetry and Command Systems for Space Applications (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

ESA-ESOC, 10-13 September 2013Denna post skapades 2013-12-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 188610

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur