CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Auralisation of truck engine sound – preliminary results using a granular approach

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrik Andersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Krister Fredriksson ; Peter Zimmermann
AIA-DAGA, Merano, mars 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 188498

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Akustik

Chalmers infrastruktur