CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Representation of Intersection Curves

Bo Johansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik ; Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Roger Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Holistic Product Development p. 257-275. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-03-28.
CPL Pubid: 18845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur