CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bredda synen på nyttiggörande!

Eugenia Perez Vico (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Merle Jacob ; Hans Hellsmark
Forskning Vol. 3 (2013), p. 12.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 188430