CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SAR remote sensing of snow covered sea ice in brackish water : investigations from the Baltic sea

Maria Lundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 47 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SAR, sea ice, snow, Baltic sea, brackish water, temperature, temperature dependency, remote sensingDenna post skapades 2013-12-05.
CPL Pubid: 188423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 395