CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AWARDS: Advanced Microwave Radiometers In Deep Space Stations: Review of algorithms, models, technology, and experimental techniques relevant for the MORS MCS

P. Tortora ; A. Graziani ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Per O. J. Jarlemark ; S. Crewell ; U. Loehnert ; T. Rose
Forli, Italy : ALMA Space S.r.l, 2011. - 68 s.
[Rapport]

ESTEC Contract No. 23127/10/NL/LvH, Technical Report 12Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 188413

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur