CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing sustainability – the case of River City Gothenburg

Sara Brorström (Gothenburg Research Institute (GRI) ; Mistra Urban Futures)
Gothenburg Public Management Research Seminar. 19-20 november 2013, Göteborg. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2015-04-17.
CPL Pubid: 188405

 

Institutioner (Chalmers)

Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur