CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskare: Klimatskatt på kött bygger på sund vetenskap

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristina Mohlin
Newsmill (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 188387

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur