CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskare: Klimatskatt på kött bygger på sund vetenskap

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristina Mohlin
Newsmill (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 188387

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur