CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av arbetsstolens påverkan på komfort, fysiska besvär och prestation vid datorarbete i kontorsmiljö

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 55 s.
[Rapport]

Nyckelord: ergonomi, sittande, kontorsstolar, komfort, reglage, arbetsmiljö, datorarbete



Denna post skapades 2013-12-05. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 188364