CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On speech spectrum coding : interframe memory and perception

Fredrik Nordén (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: speech coding, spectrum coding, vector quantization, memory based quantization, distortion measure, speech perceptionDenna post skapades 2013-12-04.
CPL Pubid: 188351