CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Apprenticeship Genres to Academic Literacy: Problematising Students’ and Teachers’ Perceptions of Communication Activities in an ICL Environment

Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Carl Johan Carlsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Journal of Academic Writing (2225-8973). Vol. 3 (2013), 1, p. 67-83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-12-03.
CPL Pubid: 188237

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Engelska språket

Chalmers infrastruktur