CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mekaniska egenskaper hos CFRP-omslutna runda betongpelare med tryckarmering av stål under axiell tryckbelastning

Tamuzs Vitauts ; Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Zile Edmunds ; Valdmanis Vilis
Bygg & teknik (0281-658X). Vol. 8/13 (2013), p. 52-59.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Hållfastheten, deformerbarheten och stabiliteten hos runda betongpelare som omsluts av CFRP (kolfiberkomposit ark) undersöks under axiell tryckbelastning. Formlerna ges för förutsägelse av hållfasthet, trycktöjning och tangentmodul ovan gränsen för linearitet. Jämförelse görs med experimentella data som finns i den publicerade litteraturen. CFRP-omslutna betongpelare med axiell tryckarmering av stål undersöks. Förlusten av stabilitet hos betongpelare ovan nivån för den oarmerade och inte CFRP-omslutna betonghållfastheten analyseras och det beläggs att CFRP-omslutning är effektiv endast för pelare som har låg eller måttlig slankhet (λ < 40).

Nyckelord: Betong, pelare, CFRP. omslutning, tryckarmering av stål, hållfasthet, modul, töjningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-03. Senast ändrad 2014-01-10.
CPL Pubid: 188212

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Samhällsbyggnadsteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur