CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ assessment of structural timber using non-destructive techniques

Mariapaola Riggio ; Ron Anthony ; Francesco Augelli ; Bohumil Kasal ; Thomas Lechner (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Wayne Muller ; Thomas Tannert
Materials and Structures (1359-5997). Vol. 47 (2014), 5, p. 749-766.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper summarizes the test recommendations for selected non-destructive testing (NDT) techniques as developed by members of the RILEM Technical Committee AST 215 “In situ assessment of structural timber”. The recommendations cover visual inspection, moisture content determination, species identification, digital radioscopy, and ground penetrating radar. The paper includes a matrix of common NDT to assess structural timber. The discussion of each technique is intended to provide users with sufficient information to understand the theoretical basis, typical equipment set up, and basic capabilities and limitations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-03. Senast ändrad 2014-05-21.
CPL Pubid: 188176

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur