CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GO Smart: An innovative solution to the seamless journey

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Hans Arby ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur) ; Per-Erik Holmberg ; Magnus Kuschel ; Annika Strömdahl ; Sofie Vennersten
Nationella konferensen i transportforskning, 22-23 oktober, 2013, Göteborg p. 2. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: sustainable transport, transportation of people, public transport, transport serviceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 188155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur