CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

“Please, bike and tell me when you feel unsafe!” – Analysis of safety-critical situations from a cyclist’s perspective in a naturalistic cycling study

Julia Werneke (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Nationella konferensen i transportforskning, 22-23 oktober, 2013, Göteborg p. 2. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: traffic safety, bicycling, naturalistic study, incident analysis, accident analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 188153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur