CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Whole Grain Wheat Versus Refined Wheat Diet on Metabolic Health in Zucker FA/FA Rats

J. P. Godin ; Alastair Ross (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; M. Scherer ; B. Berger ; S. Kochhar
Annals of Nutrition and Metabolism (0250-6807). Vol. 63 (2013), Suppl. 1., p. 1337-1337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Whole grain; Zucker fa/fa; lipidomics; microbiota


Meeting abstract.Denna post skapades 2013-12-03. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 188145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur