CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supersonic Jet Noise Reduction Using Steady Injection and Flapping Injection

Haukur Hafsteinsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Niklas Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Daniel Cuppoletti ; Ephraim Gutmark ; Erik Prisell
19th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Berlin, Germany, May 27-29, 2013, p. 140. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Strömningsmekanik, Akustik, CFDDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-02. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 188127