CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Automating Production Optimization - Combining Automated Data Acquisition, Automated Model Generation and Automated Analysis

John Michaloski ; Fred Proctor ; Jorge Arinez ; Jonatan Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 188086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur