CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue Cycle Counting

Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Encyclopedia of Tribology. Edited by Q. Jane Wang, Yip-Wah Chung. p. 1032-1041. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-12-02. Senast ändrad 2014-01-31.
CPL Pubid: 188080

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tribologi

Chalmers infrastruktur