CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Torsten Olsson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2005. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-03-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 18805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur