CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algebra och diskret matematik

Stefan Lemurell (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Lund : Studentlitteratur, 2013. ISBN: 978-91-44-09050-4.- 380 s.
[Bok]

Andra upplaganDenna post skapades 2013-12-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 188028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri
Diskret matematik

Chalmers infrastruktur