CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En betydelsefull historia

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur 8, (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

On the influence of Andrea Palladio in contemporary architecture. Popular article. 6 pages with illustrations.

Nyckelord: Architecture, Andrea Palladio, Peter EisenmanDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-02.
CPL Pubid: 188024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur