CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photonic microwave generator utilizing narrowband Brillouin amplification and a fiber-based oscillator

Andreas Wiberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings of SPIE-Photonics Europe 2004, Microwave and Terahertz Photonics, Strasbourg, France, April 29-30, 2004 Vol. 5466 (2004), p. 148-156.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1879