CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tight Holomorphic Maps, a Classification

Oskar Hamlet (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Lie Theory (0949-5932). Vol. 23 (2013), 3, p. 639-654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Tight maps was introduced along tight homomorphisms by Burger, Iozzi and Wienhard with aims towards maximal representations. In this paper we classify all tight holomorphic maps between Hermitian symmetric spaces.

Nyckelord: Tight maps, tight homomorphisms, maximal representations, Hermitian symmetric spaces, SYMMETRIC DOMAINS, IMBEDDINGSDenna post skapades 2013-11-29. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 187894

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur