CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of the Skull and the Scalp on the Electrical Impedance of the Head and the Implications on Detection of Brain Cellular Edema

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
12th International Conference on Biomedical Engineering. IFMBE proccedings (1727-1983). Vol. 12 (2005), 1,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-03-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 18787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur