CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Älvstaden – lärdomar från visions- och strategiprocessen

Sara Brorström (Gothenburg Research Institute (GRI) ; Mistra Urban Futures)
Göteborg : University of Gothenburg, 2012. ISBN: 978-91-980639-6-7.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-11-29. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 187834

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur