CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Range camera imaging with application to human body measurements

Gaël Neuez (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-255284-4.- 121 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: body, face, scanner, range camera imaging, structured light, measurements, anatomical landmarks, EASYTEXDenna post skapades 2013-11-28.
CPL Pubid: 187628