CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of TanDEM-X Measured Forest Height from Small Footprint Lidar Data

Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys ; Extern)
URSI Comission-F Microwave Signatures 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 187586

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur