CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital Canopy Model Estimation from TanDEM-X Interferometry using High-Resolution Lidar DEM

Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 21-26 July 2013 p. 165-168. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 187585

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur